[ Webhosting profitux.cz ]

Paličky

Ke hře na cimbál neodmyslitelně patří paličky, kterými se rozeznívají struny. Nejčastěji se jedná o paličky dvě, ale při některých aplikacích se používá jedna, nebo až čtyři paličky. Můžeme se také setkat i s hrou nehty.
Při výrobě paliček se používá například bambus, jasan, dub, lípa, jabloň, višeň, hrušeň, javor a především ořech. Palička se skládá z hlavičky a držadla. Způsob obalení je různý. Nejčastěji vatou, plstí, kůží nebo sametem. Používá se též paliček neobalených. S vývojem cimbálů se vyvíjel i tvar paliček od rovných až po hákovitě zahnuté do pravého úhlu. Vyvíjelo se též držení a technika hry. Mezi nejstarší způsoby uchopení patří držení při použití ukazováku, prostředníku a palce. Kvalita a síla tónu závisí na práci právě těchto tří prstů. V Rumunsku je značně rozšířen úchop všemi prsty kromě malíčku. Palička je tak značně fixována a pohyb prstů je minimalizován. Jiné držení se částečně ujalo v Maďarsku. (k jeho rozšíření přispěl Aladár Rácz). Pohyb paličky zajišťuje použití zápěstí a loktu.
V minulosti si cimbalisté vyráběli paličky sami. V současné době se na jejich výrobu specializují někteří lidoví výrobci. Na níže uvedených fotografiích je znázorněno několik druhů paliček včetně jejich držení.


rumunské držení, výrobce Vladimír Baláž - Slovenská republika

rumunské držení

moravské držení, výrobce Jiří Galuška - Česká republika

slovenské držení, výrobce Ľudovít Daniel - Česká republika

držení používané Aladárem Ráczem

maďarské držení

maďarské držení (jiná varianta)