[ Webhosting profitux.cz ]

Historie cimbálu

portativní cimbál


Cimbál patří k jedněm z nejstarších hudebních nástrojů. S jeho vyobrazením se setkáváme na starých íránských a asyrských reliéfech. V té době šlo o malý a lehký nástroj lichoběžníkového tvaru, který se rozezníval dřevěnými tyčinkami nebo nehty. Prostřednictvím arabských obchodníků se pravděpodobně tento instrument dostal do Evropy. Nejstarší známé ikonografické zobrazení z roku 1184 je dochováno v katedrále v Santiagu de Compostela.

Schunda Vencel József

K většímu rozkvětu hry na tento chordofon došlo až v 15. st., kdy se také ustálilo pojmenování.Označení "hackbrett" se objevilo poprvé v Zürichu v r. 1477, "dulce melos" se používalo v Čechách kolem r. 1460. V Anglii se tento nástroj dodnes nazývá "dulcimer", 1499 ve Francii, "doucemer", "tympanon" až do 17.st. V Itálii byl od roku 1461 znám jako "dulcimelo", "dolcemelo" do konce 16. st. V 16. st. se cimbál nadále používá ve slovanských zemích, v Maďarsku dokonce na královském dvoře. V Římě je nazývali "salterio", španělsky "psalterio". Ladění, rozsah a menzura v té době byla neustálená, společným prvkem byl snad jen lichoběžníkový tvar a způsob rozeznívání strun. K velkému posunu došlo v 18. st. Tehdy německý virtuos Pantaleon Hebenstreit nástroj zdokonalil a zvětšil a dal mu nové jméno - panteleon. Je také autorem původních skladeb pro panteleon. Jeho skladby byly uloženy v archivu v Darmstadtu, který bohužel v roce 1944 vyhořel.Tento nástroj pravděpodobně inspiroval vynálezce "mnohokladívkového" klavíru.

Schunda - první nástroj

Koncem 18. st. italský salterista Dall' Olio zdokonalil nástroj lepším rozmístěním kobylek a vytvořil tak plně chromatickou řadu tónů. V 19. st. došlo k určitému útlumu cimbálové hry, především v tzv. artificiální podobě. K zásadnímu obratu došlo díky Josefu Schundovi, který ve své dílně v Budapešti k portativnímu cimbálu zkonstruoval systém tlumičů, opěrné nohy a pedál. Díky jeho zdokonalení došlo k normalizaci ladění a také k masivnímu rozšíření cimbálové hry. Z jeho práce vyšel Lajos Bohák, který je vlastně posledním zásadnějším inovátorem cimbálu. Všechny velké cimbály, které se dnes používají, jsou variacemi na práci Schundy a Boháka, lišící se především především zpracováním korpusu.

Our casino provides the largest variety of quality internet casino games for you, such as craps online, roulette, blackjack and poker. Read our gambling forum and learn everything about noted free casino cash no deposit, roulette systems or tips. Learn to play blackjack, poker or roulette and win real money!